Poster bildirilerin asılması ve kontrol saatleri ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

  • Posterler, poster salonunda ilgili poster numarasının olduğu panoya 25 Ekim saat 10:00’dan itibaren aynı gün saat 14:00’a kadar asılmalıdır
  • Posterler, 27 Ekim 2018 saat:15.00’a kadar asılı kalacaktır.
  • Posterler, 26 Ekim 2018 tarihinde saat 12:00 – 14:00 saatleri arasında “Poster İzleme Komisyonu”  tarafından incelenecektir. Poster sahiplerinin bu saatlerde posterlerinin yanında olması gerekmektedir.
  • Poster Hazırlama Kılavuzuna göre hazırlanmayan ve A4 sayfaları şeklindeki posterler kabul edilmeyecektir.
  • Kongre’de sunulmayan bildiriler (sözlü veya poster) Kongre Organizasyon Komitesi’nin aldığı karar doğrultusunda Kongre Bildiriler CD’sinde yer almayacaktır.

Poster Hazırlama Kılavuzu için tıklayın.

Sunulan bildiriler arasından Kongre Organizasyon Komitesi tarafından seçilecek olanlar Thomson Reutors, Scopus, Google Scholar gibi indekslerde taranan Science Citation Index Expanded dergilerde makale olarak yayınlanacaktır.